SILOX GMBH

The specialist for temperature-controlled express transport

SILOX - 欧洲全境急件的快捷运输。使用帆布Sprinter,最大1500 kg。我们可快速、可靠地在欧洲全境运输载荷和最多8个欧标托盘位置。依靠在特殊运输行业中长期积累的经验,我们可确保处理专业、反应快速、安全性和可靠性高。特别灵活、快速:高温快捷运输。

企业网站

产品目录一览

此版本并未提供目录。但您可以在下列版本浏览:

视频

视频链接

业务

该企业相关关键词

 • 快递运输
 • 高温运输
 • 低温运输
 • 危险品运输
 • 化学品运输
 • 制药运输
 • 温控运输
 • GDP认证的药品物流
 • 专车运输
 • 高温物流
 • 水溶性清漆运输
 • 清漆和涂料运输
 • 温控物流
 • 危险货物物流
 • 药品物流
 • 分销物流
 • 粘合剂物流
 • ±25摄氏度快递运输
 • 零售物流
 • 物流运输
 • 备件物流
 • 升降台物流
 • 特快专递
 • 重型货物运输
 • 重型货物运输
 • 项目物流
 • 超大型货物运输
 • 直接运输
 • 出口清关
 • 报关

放大清单

附加信息

编辑我的企业内容

关键数据

 • 1 – 10
  规模
 • 1 – 10
  商务人员
 • 80%
  %出口营业额
 • 1.000 K€ - 2.499 K€
  营业额

组织机构

 • 成立年份
  2006
 • 企业性质
  企业性质
  总部, 母公司
 • 主要业务
  主要业务
  服务供货商

市场和贸易区

客源区

区域性
国内
欧洲
国际
绿色: 涵盖范围
灰色: 未涵盖范围
 
 

商业信息

国际商业用语

 • EXW 工厂交货
  [DELIVERY1 - DELIVERY1_LABEL]
 • FCA 货交承运人
  [DELIVERY2 - DELIVERY2_LABEL]
 • FAS 船边交货
  [DELIVERY3 - DELIVERY3_LABEL]
 • FOB 船上交货
  [DELIVERY4 - DELIVERY4_LABEL]
 • CFR 成本加运费
  [DELIVERY5 - DELIVERY5_LABEL]
 • CIF 成本,保险费加运费
  [DELIVERY6 - DELIVERY6_LABEL]
 • CPT 运费附至
  [DELIVERY7 - DELIVERY7_LABEL]
 • CIP 运费和保险费附至
  [DELIVERY8 - DELIVERY8_LABEL]
 • DAT Delivered At Terminal
  [DELIVERY11 - DELIVERY11_LABEL]
 • DDP 完税后交货
  [DELIVERY13 - DELIVERY13_LABEL]
 • DAP Delivery At Place
  [DELIVERY14 - DELIVERY14_LABEL]
卖方责任
买方责任

付款方式

 • Swift汇款

银行

该企业没提供这些资料。

4051 v