• europages
 • >
 • 企业 - 供货商 - 服务商
 • >
 • 大理石

结果来自

大理石 - 批发商 - 波兰

波兰批发商
 1. GRANIMEX WIĘCKO

  波兰

  GRANIMEX WIĘCKO, 公司是一家成立於 Multi-Category, 天然大理石和石料. 它同時從事 大理石, 用花岗石做成的上等橱柜, 粉红色花岗石, 护墙, 和 大理石 行業. 該公司位於 Warszawa (wilanów), 波兰的.

 2. MARWEN G.W.

  波兰

  MARWEN G.W., 公司是一家成立於 Multi-Category, 石楼梯. 它同時從事 天然大理石和石料, 护墙, 厨用大理石工作面板, 天然大理石和石料, 和 石材加工 行業. 該公司位於 Andrespol, 波兰的.

 3. GRANITLUX

  波兰

  GRANITLUX, 公司是一家成立於 Multi-Category, 坟墓. 它同時從事 天然大理石和石料, 花岗石, 带有坟墓的纪念性建筑物, 天然大理石和石料, 和 花岗石 行業. 該公司位於 Rawicz, 波兰的.

 4. KAMIŃSKI MACIEJ. ZAKŁAD KAMIENIARSKI

  波兰

  KAMIŃSKI MACIEJ. ZAKŁAD KAMIENIARSKI, 公司是一家成立於 Multi-Category, 坟墓. 它同時從事 丧葬用品, 天然大理石和石料, 丧葬用品, 天然大理石和石料, 大理石和花岗石的加工, 和 花圈 行業. 該公司位於 Warszawa, 波兰的.

 5. MARMUR GRANIT WIESŁAW ANDRZEJ KISIELEWSKI

  波兰

  MARMUR GRANIT WIESŁAW ANDRZEJ KISIELEWSKI, 公司是一家成立於 Multi-Category, 天然大理石和石料. 它同時從事 花岗石, 石楼梯, 花岗石, 陶土地面, 石楼梯, 和 大理石壁炉 行業. 該公司位於 Solniczki, 波兰的.

Office Building Outline icon
您公司的页面
您看得到它吗? 您的潜在客户也能。 加入我们,让您能在europages上被看见。
 1. ARJA S.C.

  波兰

  ARJA S.C., 公司是一家成立於 Multi-Category, 厨房家具摆设. 它同時從事 厨房—家具, 定做的橱柜, 现代化厨房, 厨房—家具, 和 厨用大理石工作面板 行業. 該公司位於 Stargard Szczeciński, 波兰的.

 2. ZAKŁAD KAMIENIARSKI STANISŁAW GUZIK

  波兰

  ZAKŁAD KAMIENIARSKI STANISŁAW GUZIK, 公司是一家成立於 Multi-Category, 坟墓. 它同時從事 石楼梯, 花岗石, 厨用大理石工作面板, 石楼梯, 花岗石, 和 坟墓纪念碑的建设 行業. 該公司位於 Kraków, 波兰的.

 3. AN-KAM HURTOWNIA KAMIENIA NATURALNEGO

  波兰

  AN-KAM HURTOWNIA KAMIENIA NATURALNEGO, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 它同時從事 用于建筑业的片麻岩, 用于室外地面的石料, 和 石英岩 行業. 該公司位於 Kraków, 波兰的.

 4. GORBA. ROBERT GARBACIAK

  波兰

  GORBA. ROBERT GARBACIAK, 公司是一家成立於 Multi-Category, 天然大理石和石料. 它同時從事 马赛克—方砖, 马赛克—方砖, 石头, 和 石材加工 行業. 該公司位於 Pajeczno, 波兰的.

 5. KAMIENIARSTWO S.C. W.W. WILCZYŃSCY

  波兰

  KAMIENIARSTWO S.C. W.W. WILCZYŃSCY, 公司是一家成立於 Multi-Category, 花岗石. 它同時從事 石楼梯, 坟墓, 厨用大理石工作面板, 石楼梯, 丧葬艺术用花岗岩, 和 坟墓 行業. 該公司位於 Warszawa, 波兰的.

 1. AVILO

  波兰

  AVILO, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 該公司位於 Stąporków, 波兰的.

 2. OTOCZAKI

  波兰

  OTOCZAKI, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 它同時從事 石料, 和 用于游泳池的马赛克材料 行業. 該公司位於 Kraków, 波兰的.

 1. GRANIMEX GRAZYNA ZBIGNIEW WIECKO SPOLKA JAWNA

  波兰

  GRANIMEX GRAZYNA ZBIGNIEW WIECKO SPOLKA JAWNA, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 它同時從事 坟墓, 混凝土产品和房屋建筑用烧结砖, 坟墓, 和 混凝土产品和房屋建筑用烧结砖 行業. 該公司位於 Warszawa, 波兰的.

 2. HERMES GABROSTONE SP Z O O

  波兰

  HERMES GABROSTONE SP Z O O, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 該公司位於 Szczecin, 波兰的.

 3. CTL MACZKI BOR SP. Z O.O.

  波兰

  CTL MACZKI BOR SP. Z O.O., 公司是一家成立於 批发商, 建筑与土木工程原料. 它同時從事 砂和砂砾, 天然大理石和石料, 砂和砂砾, 和 天然大理石和石料 行業. 該公司位於 Sosnowiec, 波兰的.

 4. MP STENEKO SP Z O O

  波兰

  MP STENEKO SP Z O O, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 該公司位於 Szczecin, 波兰的.

 5. VIPOL SP. Z O.O.

  波兰

  VIPOL SP. Z O.O., 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 該公司位於 Lodz, 波兰的.

 6. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE GRANITEX DAMIAN GRZONKA

  波兰

  PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE GRANITEX DAMIAN GRZONKA, 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 它同時從事 坟墓, 和 坟墓 行業. 該公司位於 Wodzislaw Slaski, 波兰的.

 7. GRANKRUSZ SP. Z O.O.

  波兰

  GRANKRUSZ SP. Z O.O., 公司是一家成立於 批发商, 天然大理石和石料. 該公司位於 Chelm, 波兰的.

 8. GRANIT ZAKLAD KAMIENIARSKI - USLUGI POGRZEBOWE SP. Z O.O.

  波兰

 1. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE KRASBUD HURTOWNIA MATERIALOW BUDOWLANYCH J

  波兰

 2. CALOMI SP Z O O

  波兰

  CALOMI SP Z O O已透过数据、分析服务和数据导向解决方案的力量,帮助顾客和合作伙伴做出最好的贸易决策,而达到成长和繁荣的结果。全球超过6, 000位员工都共同追求这个唯一的目标。用来做出运营决策和取得分析见解,驱动我司的重要价值让我们成为公认的数据领头羊。我司的数据和分析结论对企业的每个生命周期都非常有价值,无关经济条件如何。CALOMI SP Z O O专精最高质量的米、糖、坚果的供应,还有钽铁矿、钽铁矿石、钽铁矿废料、钽矿、铌铁矿、宝石(蓝宝和钻石)。同时也与亚洲最好的树脂跟颗粒胆品制造商合作。我司目标是成为我司产品最大的全球市场经销商,以提供稳定、合乎道德和可靠的来源给客户为目标。我司每个人都知道客户,您就是我们的存在理由。我们的存在就是为了协助您,是您的支持和业务合作让我们不断成长。谢谢您的支援和惠顾,以及组成这么棒的共荣客户群!欢迎与我们联系了解更多!

 3. ERGE KOSTKA BRUKOWA GDAŃSK

  波兰

  ERGE KOSTKA BRUKOWA GDAŃSK, 公司是一家成立於 批发商, 石料和矿石. 它同時從事 铺砌的地面, 用于建筑业的石材, 用于园林艺术的装饰性岩石, 和 石质大门 行業. 該公司位於 Gdańsk, 波兰的.