ORTOFRUTTICOLA ARETINA SRL Verified by Europages badge

ORTOFRUTTICOLA ARETINA SRL

ORTOFRUTTICOLA ARETINA SRL, 批发商, 菌菇. 冷冻和速冻水果, 块菰, 大批量的冷冻食品, 冷冻蘑菇. Granarolo Dell'emilia, 意大利.

公司信息

组织机构

  • 企业性质
    总部 – 母公司
  • 主要业务
    批发商
网站