IMPORTER ODZIEŻY SORTOWANEJ ,OUTLET ODZIEŻY I OBUWIA

波兰

Warehouse icon 批发商

IMPORTER ODZIEŻY SORTOWANEJ ,OUTLET ODZIEŻY I OBUWIA
Web icon
联系

IMPORTER ODZIEŻY SORTOWANEJ ,OUTLET ODZIEŻY I OBUWIA, 公司是一家成立於 批发商, 年並從事 2005, 进出口—纺织品和服装. 它同時從事 二手服饰, 和 游戏与塑料玩具 行業. 該公司位於 Wloclawek, 波兰的.

同行业的其他公司:

公司信息

关键数据

 • 规模
  1 – 10
 • 商务人员
  1 – 10
 • %出口营业额
  60%

组织机构

 • 成立年份
  2005
 • 企业性质
  总部
 • 主要业务
  批发商

业务信息

付款方式

 • 国际邮政汇票
 • 信汇
 • Swift汇款
 • 货到付款(cash on delivery)

银行

 • PKO S.A.

交货条件(国际贸易术语)

责任
 • 买方
 • 共担
 • 卖方

该企业相关关键词

 • 进出口—纺织品和服装
 • 二手服饰
 • 游戏与塑料玩具
Office Building Outline icon
您公司的页面
您看得到它吗? 您的潜在客户也能。 加入我们,让您能在europages上被看见。