• europages
 • >
 • 企业 - 供货商 - 服务商
 • >
 • 电机线圈

结果来自

电机线圈

意大利的里雅斯特 和 弗利乌尔-威尼西亚朱利亚
 1. ELCAB S.R.L.

  意大利

 2. ELETTROMECCANICA DEL PIERO S.N.C. DI S. PES & C.

  意大利

  ELETTROMECCANICA DEL PIERO S.N.C. DI S. PES & C., 公司是一家成立於 分包商, 电动发动机和零件. 它同時從事 点火分电器及线圈, 电动机, 和 点火分电器及线圈 行業. 該公司位於 Roveredo In Piano, 意大利的.